Recerca

PERFORM explora mètodes innovadors d’educació científica basats en les arts escèniques a través de la implicació d’estudiants d’instituts de secundària, els seus docents i investigadores i investigadors novells en un procés educatiu participatiu en dotze escoles de Barcelona (Espanya), Bristol (Regne Unit) i París (França). L’eficàcia d’aquests mètodes i del procés educatiu participatiu en el foment de la implicació dels i les alumnes en STEM és avaluada sistemàticament. Concretament, el projecte analitza si els mètodes desenvolupats promouen canvis en la manera com adquireixen competències socials i cíviques, iniciativa i aprenen aprendre, així com si aquests mètodes adrecen els valors del marc RRI.
Durant aquest procés educatiu participatiu, el projecte també identifica i adreça les habilitats educatives i comunicatives que docents d’escoles secundàries i persones investigadores necessiten per a desenvolupar mètodes d’educació científica basats en les arts escèniques amb estudiants en els resultants kits d’eines.
En un estadi final del projecte, aquests mètodes d’educació científica es faran extensius a entorns informals d’aprenentatge i ensenyament.