Docents

RRI in the Education practice

RRI in the Education practice

A new article describing how to assess the impact of Responsible Research and Innovation (RRI) values implementation in daily education...

KIT D’EINES PER DOCENTS

Es crearan protocols de mètodes de formació científica comprovats per generar processos educatius participatius transformadors fent servir enfocaments basats en...