DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

PERFORM té com a objectiu investigar els efectes de l’ús de mètodes innovadors d’educació científica basada en les arts escèniques (PERSEIAs) en el foment de les motivacions i implicació de les persones joves amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) en diversos instituts de secundària a França, Espanya i Regne Unit. D’aquesta manera, PERFORM passa a l’acció per superar la distància persistent entre les persones joves i la ciència, i per trencar amb el model unidireccional de transferència del coneixement científic.

El projecte explora un procés educatiu creatiu i participatiu en STEM a través de l’ús de les arts escèniques amb estudiants de secundària, els seus professors i professores i persones que es dediquen a la recerca i estan en els seus primers anys de carrera, qui estaran activament involucrats en l’experimentació de la ciència. Les i els estudiants també reflexionen sobre el seu propi rol en la interacció entre ciència i societat i els valors implícits en la Recerca i Innovació Responsable (RRI). PERFORM analitza com aquest enfocament educatiu científic-artístic centrat en les persones contribueix a fomentar la motivació de nois i noies per l’aprenentatge de la ciència i reforça les competències transversals que necessiten per les carreres i feines relacionades amb STEM. Les habilitats de comunicació i educació requerides per docents i persones que fan ciències per replicar el procés educatiu són explorades i adreçades així mateix mitjançant kits d’eines de formació específics.

La difusió del projecte es du a terme assegurant vincles sòlids entre ciència i política, i connectant PERFORM amb Scientix.

 

Downloadable perform brochure