Paquets de treball

WP1: Coordinació i gestió del projecte, liderat per la UOC

WP2: Mètodes innovadors d’educació científica basats en les arts escèniques, liderat per TBVT

WP3: Construint capacitat de comunicació i educació científica per a professores i professors i persones investigadores novells, liderat por la UoB

WP4: Avaluació de l’impacte del procés educatiu participatiu en l’aprenentatge d’estudiants y la seva implicació en la ciència, liderat per la UAB

WP5: Sostenibilitat i impacte polític, liderat per la UNESCO

WP6: Difusió i abast, liderat por EUSEA